Kanjertraining

Op onze school werken we met de Kanjertraining. In de folder die u kunt vinden bij schoolinformatie/downloads vindt u meer informatie over de inhoud en hoe wij er in de klassen mee werken. Daarnaast verwijzen wij u graag naar de website www.kanjertraining.nl.

Waarom de Kanjertraining?

Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden.
De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. De doelen van de Kanjertraining zijn terug te vinden in de tekst van hun Kanjerdiploma:

“Hier ben ik.
Het is goed dat ik er ben.
Er zijn mensen die van mij houden.
Niet iedereen vindt mij aardig. Dat hoort zo.
Ik luister wel naar kritiek.
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk.
Blijft iemand vervelend tegen mij doen?
Dan haal ik mijn schouders op.
Jammer dan. Doet iemand naar,
dan doe ik niet mee.
Ik gedraag me als een Kanjer.
Want ik ben een Kanjer”

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?

 • Jezelf voorstellen/presenteren
 • Iets aardigs zeggen
 • Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
 • Een compliment geven en ontvangen
 • Grenzen aangeven
 • Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
 • Een ander durven ver trouwen en zelf te ver trouwen zijn
 • Samenwerken
 • Vriendschappen onderhouden
 • Vragen stellen, belangstelling tonen
 • Proberen de ander te begrijpen
 • Kritiek durven geven en ontvangen
 • Leren stoppen met treiteren
 • Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen