Over de school

Van alle scholen van Trivium ligt onze school misschien wel het allermooiste, vlak aan de bosrand verscholen tussen de bomen. Een echt “dorpsschooltje”, maar zeker niet met de ouderwetse inhoud die je daarbij zou associëren. Een mooie school, adaptief onderwijs en enthousiaste schoolbewoners geven de school een uitstraling van deze tijd.

Dorpsschool

Als enige school in het dorp vinden wij het belangrijk dat een ieder zich welkom voelt bij ons op school. Onze school heette jaren geleden nog “meester J.J. Hangelbroekschool”, een oude gereformeerde politicus, Secretaris van de Schoolraad voor de School met de Bijbel, en daarin ligt de basis van onze christelijke identiteit. Echter als enige school in een dorp merk je dat veel gezinnen niet meer kerkgaand zijn of gelovig. Wij proberen hierin een open houding aan te nemen voor een ieder. Respect voor elkaar is hierbij van groot belang. Hoe sta je in de wereld, hoe ga je met elkaar om en de Bijbel als boek van deze tijd. Ouders van allerlei gezindten en ook zonder geloofsovertuiging zien de meerwaarde van onze christelijke identiteit en voelen zich thuis.

Wij proberen een spilfunctie aan te nemen binnen het dorp. Dit uit zich in samenwerking met de Oranjevereniging en Dorpsbelang. Ook werken we samen met kindcentrum de Sterren en bieden voorschoolse en buitenschoolse opvang aan binnen de school.

Adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs is na intensieve scholing en begeleiding zichtbaar geworden binnen de school. Door middel van onder andere planbord, taakbrief en stoplichtdobbelstenen zie je het zelfstandig werken vorm krijgen. Zo hebben we, ondanks onze combinatiegroepen, tijd om die zorg en aandacht te bieden die elk kind nodig heeft. Dit alles functioneert onder begeleiding van de Intern Begeleider en een heldere zorgstructuur.

Beatrix in beweging

Ieder schooljaar is het team bezig met nieuwe ontwikkelingen. Dit kan zijn in de ICT, maar ook de groepsplannen, kwaliteitszorg, enzovoort. Dit alles zorgt voor een school in beweging.

Deze beweging uit zich ook in nevenactiviteiten georganiseerd binnen onze school. In samenwerking met de ouders is er altijd wel iets te doen bij ons op school. Activiteiten op het gebied van cultuur, sport en vieringen worden door de kinderen en ouders zeer gewaardeerd. Deze activiteiten dragen er aan bij dat onze kinderen zich actief, enthousiast en met een open houding kunnen ontwikkelen. Eigen creatieve inbreng van kinderen en ouders stimuleren wij.

Zonnetje

Iedereen is van harte welkom om eens langs te komen. Wanneer je van plan bent een boswandeling te maken in onze prachtige bossen, loop maar binnen. Als je bij ons binnen komt straalt de zon je vanaf de vloer tegemoet. Dat symboliseert wat wij willen zijn. Een school die iedereen een warm en welkom gevoel geeft. Een school die uitstraalt dat je hier ruimte hebt om jezelf te zijn en je te ontwikkelen.