Ouderbijdrage

De Oudercommissie beheert het geld van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage bestaat uit twee delen; de ouderbijdrage en de bijdrage aan de schoolreis/schoolfeest en het schoolkamp. Jaarlijks wordt een begroting gemaakt en bezien of de ouderbijdrage gelijk kan blijven.

Van deze ouderbijdrage worden bovengenoemde activiteiten bekostigd en kan een bijdrage gedaan worden aan activiteiten of zaken vanuit school die ten goede komen aan activiteiten voor de kinderen (en niet vallen onder de reguliere onderwijsvoorzieningen). Denk hierbij aan de sportdag, schoolvoetbalkleding of extra spelmateriaal op het plein.

Het streven is de ouderbijdrage voor iedereen betaalbaar te houden.

De ouderbijdrage wordt per schooljaar berekend en wordt bepaald door het aantal kinderen per gezin en de groep waarin het kind zit. Groep 1 t/m 6 gaan om het jaar op schoolreis. In het andere jaar wordt er voor de hele school een schoolfeest gehouden. Groep 7/8 doet ook mee met dit schoolfeest en gaat daarnaast ook elk jaar op kamp. Hierdoor is de bijdrage voor leerlingen uit groep 7/8 hoger.

De bijdrage voor 2018/ 2019 bedraagt:

Ouderbijdrage:

1e kind: € 30,00
2e en volgende kinderen: € 20,00

Bijdrage aan schoolreis /schoolfeest/ schoolkamp:

Groep 1/2: € 12,50
Groep 3/4 en 5/6: € 20,00
Groep 7/8: € 42,50