Notulen van de medezeggenschapsraad

Na iedere MR-vergadering worden notulen gemaakt. Deze zijn openbaar en worden op onze website gepubliceerd op deze pagina. We zijn hiermee gestart vanaf februari 2020, vandaar dat eerdere notulen niet op de website terug te vinden zijn.

Notulen 4 februari 2020