Schooltijden

Al vanaf 2012 werkt de Prinses Beatrixschool Wolfheze met een continurooster.

Schooltijden (continurooster)

Maandag 8.30 – 14.45 uur
Dinsdag 8:30 – 14.45 uur
Woensdag 8.30 – 12.00 uur
Donderdag 8:30 – 14.45 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur en ’s middags vrij voor groep 1 t/m 4
8.30 – 14.45 uur voor groep 5 t/m 8
Pauzetijd: 12.00 uur tot 12.45 uur

Vanaf 12.00 uur wordt de klas klaargemaakt voor de lunch:

  • Kinderen gaan vooraf naar het toilet en/of wassen hun handen.
  • Tassen staan op de grond, eten en drinken op tafel.
  • De leerkracht zorgt voor een moment van stilte, kinderen die willen bidden kunnen dat doen. Iedereen wenst elkaar “eet smakelijk”.
  • Tijdens het eten loopt de leerkracht rond en helpt waar nodig, stimuleert kinderen tot gesprek, ze kan er ook voor kiezen een boekje voor te lezen. Kinderen mogen niet van tafel, enkel na toestemming van de leerkracht.
  • Na het eten blijft de leerling nog even zitten, kan een boekje lezen of even kletsen.
  • Het streven is gezamenlijk en tegelijk op te ruimen en naar buiten te gaan.
  • Voor leerlingen die echt even rust willen hebben, maken we ruimte in de hal. Hier mogen ze een boekje lezen, even tekenen of met speelgoed spelen. In overleg met de ouders besluiten we welke kinderen hier behoefte aan hebben. Het streven is samen naar buiten.
  • Bij slecht weer blijven we binnen en spelen in de lokalen.
  • Om 12.40 gaat de bel, de kinderen gaan weer naar binnen en om 12.45 beginnen de lessen weer.

Voor schooltijd is er geen pleinwacht. Vanaf 8.20 uur is de deur van de school open voor de kinderen en mag iedereen naar binnen. Om 5 minuten voor half negen wordt er gebeld en nemen de ouders afscheid in de gang van hun kinderen. De kinderen van groep 3 /m 8 pakken dan hun leesboek en beginnen de dag met lezen.

De kleuters mogen door hun ouders in de klas worden gebracht. De kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie door hun ouders in de klas worden gebracht, na de vakantie nemen ook de kinderen van groep 3 afscheid in de gang en komen de ouders niet meer in de klas.

Wij vragen u deze tijden in acht te nemen en op tijd afscheid te nemen van uw kinderen zodat wij onze lessen tijdig kunnen beginnen.