Veiligheid en privacy

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Met een brief vragen we daarom aan het begin van het schooljaar uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Dit zullen we jaarlijks herhalen bij alle nieuwe ouders.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

Voor het uitlenen in onze schoolbibliotheek is het nodig om eens per jaar gegevens door te geven aan bibliotheek Veluwezoom. Het gaat dan om voorna(a)m(en), achternaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, het leerlingnummer, groep en leerjaar van uw kind(eren). Hiermee kunnen we voor de nieuwe kinderen ook hun bibliotheekpasje aanvragen. Van de barcode van het pasje gaat een kopie in de uitleenmap van de schoolbieb en het pasje gaat mee naar huis. Hiermee kunt u bij de ‘gewone’ bibliotheek in Oosterbeek en Renkum boeken lenen.

Daarnaast verwachten wij van onze ouders, dat zij foto’s of filmpjes die gemaakt worden op school of tijdens uitjes van school niet op social media plaatsen of delen met anderen.