Informatiekatern Prinses Beatrixschool Wolfheze

Cursusjaar 2018– 2019

In deze informatiekatern vindt u allerlei informatie die van belang is voor u en uw kind. De meeste actuele informatie vindt u in onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Hier vindt u ook wijzigingen en aanpassingen op de hieronder genoemde informatie. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u ons gerust aanspreken of mailen.

Groepsindeling 2018 – 2019

Groep 1/2: Sjanie Koelewijn ( ma/di) en Anne Peek (wo/do/vr)
Groep 3/4: Marlies van Roest (di/wo/do/vr) en Roshilde van Eldik (ma)
Groep 5/6: Linda van Buuren (ma/di), Fenneke v.d. Kolk (wo/do/vr)
Groep 7/8: Roelien Jurgens (ma/di/wo) en Alette Burghout (do/vr)

Schooltijden

De schooldeuren gaan in alle groepen om tien voor half negen open. In groep 1 en 2 mogen de ouders mee de klas in, in groep 3 /4 nog tot de herfstvakantie. Hierna nemen zij ook op de gang afscheid. Om vijf voor half negen luiden we de bel en vragen we ouders de school te verlaten. Voor kleine zaken kunt u de leerkrachten 8.20 uur aanspreken. Onze voorkeur heeft echter na schooltijd, dan hebben we er alle tijd voor u en dat vinden we belangrijk.

Dag

daggroep 1 t/m 4groep 5 t/m 8
maandag8.30 – 14.458.30 – 14.45
dinsdag8.30 – 14.458.30 – 14.45
woensdag8.30 – 12.008.30 – 12.00
donderdag8.30 – 14.458.30 – 14.45
vrijdag8.30 – 12.008.30 – 14.45

Bewegingsonderwijs

Maandagmiddag: gym 3 en 4
Woensdag: gym groep 5 en 6, 7 en 8
Donderdagochtend: gym groep 1 en 2, groep 3 en 4
Vrijdag: gym groep 5 en 6, groep 7 en 8

Vragen

Wanneer u vragen en /of opmerkingen hebt met betrekking tot uw zoon of dochter is de groepsleerkracht uw aanspreekpunt. Dit kan persoonlijk op school, maar ook via de mail. Wanneer u er met de groepsleerkracht niet uitkomt of wanneer u vragen hebt met betrekking tot schoolbeleid, kunt u bij de directie terecht. Op maandag en dinsdag is juf Alette ambulant en meestal op kantoor te vinden. Via de mail is zij makkelijk te bereiken voor uw vraag of om een afspraak te maken: directie@prinsesbeatrixwolfheze.nl Dit zelfde geldt voor Roshilde van Eldik, onze intern begeleider, via de mail kunt u vragen m.b.t. zorg om de ontwikkeling van uw kind kwijt: ib@prinsesbeatrixwolfheze.nl. Roshilde werkt meestal op dinsdag in haar kantoor, dan kunt u gerust langsgaan.

Kinderopvang de Sterren

Dit jaar voor het eerst biedt Ariette Jung met haar team binnen onze school kinderopvang en buitenschoolse opvang aan. Ze gaan open rond half 8 tot ongeveer 6 uur, overleg is mogelijk.
Loop gerust eens binnen voor meer informatie.

Absentie

Als uw kind afwezig is door ziekte of om andere redenen, wilt u dat dan telefonisch voor schooltijd melden (tel. 4821535). Een briefje of mondeling via een ander gezinslid mag ook. Een mailtje voor schooltijd wordt niet altijd gelezen, aangezien we dan de lesdag voorbereiden. Het formulier om bijzonder verlof( b.v. voor een bruiloft) aan te vragen, kunt u vinden op de site. Dit kunt u indienen bij de directie. Welk verlof wordt gegeven en de regelgeving kunt u vinden op de site van gemeente Renkum, afdeling leerplicht of de site van het ministerie van onderwijs.

Gruitdagen

Onze school hanteert een “gezonde school beleid”. Daarom nemen alle kinderen voor in de ochtendpauze een gezonde pauzehap mee. Daarnaast vragen we ouders de lunch en traktaties gezond te houden. Het team vindt het met een verjaardag ook fijn mee te genieten van een gezonde traktatie. We proberen tevens elk jaar mee te doen aan het gratis gesubsidieerde gruitenproject. Wij als school willen hiermee aangeven dat wij waarde hechten aan gezond eten op school. We hopen op een ieders medewerking.

LOT

Deze afkorting betekent Luizen OpsporingsTeam. Na elke lange schoolvakantie worden de leerlingen door ouders gecontroleerd op luizen. Wanneer er neten of luizen worden ontdekt, melden zij dit bij juf Alette. Zij neemt contact op met de ouders om te gaan behandelen en kammen. Na 2 weken wordt de klas nogmaals gecontroleerd, net zo lang tot we weer luisvrij zijn. In de nieuwsbrief staan berichtjes over het wel of geen luizen binnen de school hebben. We stellen het op prijs wanneer u thuis ook regelmatig controleert.

Regels

Regels zorgen voor minder problemen en verhogen de veiligheid, daarom bij deze een paar….

  • Niet fietsen op het plein.
  • Fietsen plaatsen in de fietsenstalling in het bos. Zet je fiets in de standaard, er is ruimte. Fietsen stallen buiten schooluren, gebeurt op eigen risico.
  • Voetballen op het plein, alleen met een zachte bal.
  • Als het regent beslist de pleinwacht of we naar binnen gaan.
  • Wanneer u uw kind op school brengt het liefst via de Balijeweg, hier is meer parkeerruimte en het is veiliger.
  • Als je jarig bent, mag je ‘s ochtends trakteren in je klas voor de pauze rond 10 uur. Daarna mag je bij alle leerkrachten langs gaan.
  • Speelgoed mee naar school nemen mag op bepaalde tijden en wanneer je jarig bent (geweest) mag je natuurlijk je cadeaus laten zien. Verder liever niet, het speelgoed kan kapot gaan en kwijtraken, dat zou jammer zijn.
  • Broodbakjes, drinkbekers, kleren…. we raken nog wel eens wat kwijt. We proberen de kinderen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, maar namen op bakjes, bekers en tassen helpen natuurlijk wel. Toch wat kwijt, we hebben een verzamelplaats “gevonden voorwerpen” in de hal. Aan het einde van de dag, kapstokken leeg en zaken die blijven hangen gaan in de “gevonden voorwerpen”. Na een tijd gaan de kledingstukken naar het goede doel.
  • Mobieltjes op school mogen niet aanstaan en voor overlast zorgen in de les en op het plein. Gebeurt dit toch neemt de leerkracht de mobiel in en kan die aan het einde van het dag opgehaald worden. Er mogen geen foto’s en filmpjes gemaakt worden, dit is in strijd met privacy van leerlingen en leerkrachten. Mobieltjes meenemen gebeurt op eigen risico, de school is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of schade.
  • We raden u aan uw kind niet de allermooiste kleren aan te doen naar school. Tijdens het spelen en knutselen kan het misgaan. Voor deze ongelukjes zijn we niet verzekerd en kunnen u geen vergoeding geven.

Vakantierooster schooljaar 2018 – 2019

Herfstvakantie: 15 – 19 oktober
Kerstvakantie: 21 dec. 12.00 uur – 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 4 – 8 maart
Goede vrijdag 19 april
Meivakantie 22 april – 5 mei
Hemelvaartsdag 30 en 31 mei
Tweede Pinksterdag 10 juni
Zomervakantie 8 juli
Extra vrije dagen groep 1 – 4 : 31 januari en 1 februari, 3 en 4 juni
Studiedagen team: 5 november en 17 mei

Bovenstaande data zijn op de nu voor handen zijnde informatie gebaseerd. Voor verdere informatie verwijzen we u tevens naar de schoolgids en nieuwsbrieven, deze staan op de website: www.prinsesbeatrixwolfheze.nl.