Identiteit

De Prinses Beatrixschool is een protestants christelijke school. In de dagelijkse praktijk uit zich dit in gesprekken, Bijbelverhalen, liedjes en gebed. Echter het allerbelangrijkste is de manier waarop we met elkaar omgaan. Respect, vertrouwen, waardering en samenwerken zijn belangrijke begrippen in onze school. De Bijbelverhalen geven aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan over: hoe sta je in de maatschappij, normen, waarden en sociaal – emotionele aspecten van het leven. In een sfeer van samenwerking en wederzijds respect komen ook andere denkbeelden aan bod.