Reijmerweg 92
6871 HG Renkum
tel. (0317) 315130
of (0317) 843525
FlashPlayerRenkum
 
 
Laatste Nieuws
Nieuws   vrijdag 6 juli 2018
Afscheid juf Aly, ju...
Nieuws   vrijdag 22 december 2017
Kerstzang in de Rijn...
Nieuws   maandag 11 december 2017
Beatrixschool in de ...
Nieuws   dinsdag 5 december 2017
Sinterklaas op de Be...
  Zoeken
Schooltijden
Maandag:   8.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur
Dinsdag:   8.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur
Woensdag:   8.30 – 12.00 uur
Donderdag:   8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag:   8.30 – 12.00 uur en 's middags groep 1 t/m 4 vrij
    Groep 5 t/m 8 ’s middags van 13.00 – 15.00 uur
 
Vanaf vijftien minuten voor schooltijd is er een pleinwacht op het plein om toezicht te houden. De onderbouwdeur wordt tien minuten voor aanvang schooltijd geopend. De kleuterjuffen en de leerkracht van groep 3 (tot de herfstvakantie) zijn dan in de klas om de kinderen en ouders te begroeten. Tussen de middag is er toezicht vanaf 12.45 uur op het plein.
's Morgens om 08.25 uur en 's middags om 12.55 uur wordt er gebeld.
Wij vragen u deze tijden in acht te nemen en op tijd afscheid te nemen van uw kinderen zodat wij onze lessen tijdig kunnen beginnen.

 

Agenda
Projecttentoonstelling
Woensdag 3 april
Koningsspelen
Vrijdag 12 april
Eindtoets groep 8
Dinsdag 16 april