Reijmerweg 92
6871 HG Renkum
tel. (0317) 315130
of (0317) 843525
FlashPlayerRenkum
 
 
Laatste Nieuws
Nieuws   vrijdag 6 juli 2018
Afscheid juf Aly, ju...
Nieuws   vrijdag 22 december 2017
Kerstzang in de Rijn...
Nieuws   maandag 11 december 2017
Beatrixschool in de ...
Nieuws   dinsdag 5 december 2017
Sinterklaas op de Be...
  Zoeken
Regels

Regels zorgen ervoor dat alles goed gaat bij ons op school, daarom bij deze een kleine opsomming.

 • Niet fietsen op het plein, zet je fiets in het fietsenhok, uiteraard op slot.
  Als er geen plaats meer is in het voor jouw klas gereserveerde deel zet je je fiets in het “reservehok” of zo dicht mogelijk naast  het fietsenhok.Je gaat ook netjes om met de fietsen  van anderen. De school is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan fietsen. Stallen tijdens en buiten schooluren gebeurt op eigen risico.
 • Spelen doen we op het schoolplein, niet naast de fietsenstalling en achter de school.
 • Als je met de fiets oversteekt bij de klaarovers, loop je met de fiets aan de hand.
 • Steppen moeten ook in de fietsenstalling worden gezet. Zorg voor een goed slot.
 • Neem een drinkbeker mee i.p.v. een pakje drinken. Zo doen we iets aan de afvalberg.
 • Broodtrommels, drinkbekers, kleren…. we raken nog wel eens wat kwijt. We proberen de kinderen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, maar namen op bakjes, bekers en tassen helpen natuurlijk wel! Toch wat kwijt, we hebben een verzamelplaats “gevonden voorwerpen” in het kleuterhalletje. Sleutels en “kostbaarheden” worden bewaard bij groep 8.
 • De kleuters (en de leerlingen van groep 3 tot de herfstvakantie) mogen 10 minuten voor schoolbegin naar binnen. Ze worden door de ouders / verzorgers naar binnen gebracht.
 • De kinderen van de groepen 3 (na de herfstvakantie) en 4 t/m 8 zijn voor schooltijd en in de ochtendpauze niet in school, tenzij ze daar toestemming voor hebben.
 • Als het regent beslist de surveillerende leerkracht of er naar binnen wordt gegaan.
 • De kinderen mogen op het schoolplein niet met een grote bal spelen omdat het schoolplein hiervoor te klein is. Voetballen uitsluitend met een speciale bal op het panna-veldje.
 • Zorg er s.v.p. voor dat uw zoon / dochter geen  dure kleding en/of schoeisel aanheeft naar school. Het komt af en toe voor dat er tijdens het werken / knutselen iets misgaat (bijv. lijm of verf). Hiervoor zijn we niet verzekerd en kunnen we derhalve ook geen vergoeding geven.
 • Mobieltjes meenemen naar school door leerlingen gebeurt op eigen risico. Het mobieltje wordt uitgezet bij het betreden van het schoolplein. Bij het verlaten van het schoolplein pas het mobieltje weer aan zetten. Mobieltjes worden opgeborgen in de rugzak of eigen laatje.
  Indien er toch gebruik gemaakt wordt van een mobieltje onder schooltijd, zonder overleg met de klassenleerkracht, zal deze voor een dag worden ingenomen en in de kluis van school worden opgeborgen. Leerlingen mogen na overleg met de klassenleerkracht altijd gebruik maken van de schooltelefoon.
Agenda
Projecttentoonstelling
Woensdag 3 april
Koningsspelen
Vrijdag 12 april
Eindtoets groep 8
Dinsdag 16 april