Reijmerweg 92
6871 HG Renkum
tel. (0317) 315130
of (0317) 843525
FlashPlayerRenkum
 
 
Laatste Nieuws
Nieuws   vrijdag 6 juli 2018
Afscheid juf Aly, ju...
Nieuws   vrijdag 22 december 2017
Kerstzang in de Rijn...
Nieuws   maandag 11 december 2017
Beatrixschool in de ...
Nieuws   dinsdag 5 december 2017
Sinterklaas op de Be...
  Zoeken
Overblijven

De kosten voor deelname aan de lunchclub zijn € 2,00 per keer. We werken ook met een weekkaart of “strippenkaarten” van verschillende grootte. Indien meerdere kinderen uit één gezin overblijven gaat het vergoedingsbedrag beduidend omlaag. In de weekbrief wordt regelmatig een kostenoverzicht geplaatst.   De financiële afwikkeling van het overblijven  moet geregeld worden  met de desbetreffende overblijfouder of bij “strippenkaarten” met de klassenleerkracht of Benno Bulten. Met vragen kunt u terecht bij de overblijfouders of Benno Bulten.

Agenda
Projecttentoonstelling
Woensdag 3 april
Koningsspelen
Vrijdag 12 april
Eindtoets groep 8
Dinsdag 16 april