Reijmerweg 92
6871 HG Renkum
tel. (0317) 315130
of (0317) 843525
FlashPlayerRenkum
 
 
Laatste Nieuws
Nieuws   vrijdag 6 juli 2018
Afscheid juf Aly, ju...
Nieuws   vrijdag 22 december 2017
Kerstzang in de Rijn...
Nieuws   maandag 11 december 2017
Beatrixschool in de ...
Nieuws   dinsdag 5 december 2017
Sinterklaas op de Be...
  Zoeken
Adres van de school

Prinses Beatrixschool
Reijmerweg 92
6871 HG Renkum

Telefoon:  0317-315130 / 0317-843525

E-mail: directie@prinsesbeatrixrenkum.nl

Overige adressen en telefoonnummers

Jeugdgezondheidszorg van de GGD
De jeugdarts is bereikbaar voor vragen van ouders en school.
www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg.nl voor onder andere folders over opvoeden, opgroeien en gezondheidsproblemen.
JGZ informatielijn via 088 - 3556000 of per mail via ggd@vggm.nl

Inspectie Onderwijs en meldpunt vertrouwensinspecteur
http://www.onderwijsinspectie.nl/

Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar van de gemeente Renkum; dhr. Wulf Baars is telefonisch bereikbaar via het secretariaat van team Samenleving. Tel. 026 - 3348522

Agenda
Projecttentoonstelling
Woensdag 3 april
Koningsspelen
Vrijdag 12 april
Eindtoets groep 8
Dinsdag 16 april